Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12956057
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 105/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 sierpnia 2019 r. znak WGN.6840.1.21.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.08.2019
Data wejścia w życie:
06.08.2019
Utrata mocy:
28.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 06-08-2019
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 23-08-2019 07:53:37
Kto zmodyfikował: Robert Dąbrowski
Data ostatniej modyfikacji: 29-08-2019 08:35:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A