Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 27/2019

Obwieszczenie - Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Toruńska Struga w km 14±450, na działce nr 67 obręb Lipniczki, gm. Łysomice, wzdłuż linii kolejowej nr 353 w km od 147±000 do 147±100 w ramach projektu "Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
31.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Winiarski
Data wytworzenia: 16-08-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 16-08-2019 14:22:27
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-08-2019 14:24:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A