Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12955419
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 26/2019

Obwieszczenie - Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informuję o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej oraz ścieków technologicznych z terenu stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nr 4271 przy ul. Polnej 10, nr działki 2/4, obręb 35, w miejscowości Toruń.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
31.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marian Wilmanowicz
Data wytworzenia: 16-08-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 16-08-2019 13:02:24
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-08-2019 13:03:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A