Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.08.2019

Liczba wejść na stronę: 10536891
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Patronaty 135/2019

Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 120-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego pod hasłem "Aktualne problemy zdrowia publicznego"

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
14.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A