Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11584752
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 344/2019

Wydział Gospodarki Komunalnej UMT ogłasza: Konkurs na opracowanie scenariusza kampanii promocyjnej dla Gminy Miasta Toruń w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na lata 2020-2022

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
17.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załączniki w wersji edytowalnej
- :ZMIANA terminu ogłoszenia wyników
- :Wyniki Konkursu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 14-08-2019
Kto opublikował: Wiesław Klonowski
Data publikacji: 14-08-2019 14:03:53
Kto zmodyfikował: Wiesław Klonowski
Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2019 10:27:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A