Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11585196
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.2.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Browarnej w Toruniu (części działek nr 114, 138 obręb 17) na potrzeby posesji położonej przy ul. Wielkie Garbary 2/ Browarna 1-5

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
29.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Mikielska
Data wytworzenia: 14-08-2019
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 14-08-2019 12:08:59
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 14-08-2019 12:09:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A