Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11584829
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 104/2019

Przetarg nieograniczony na budowę windy, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizację budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
14.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzór umowy
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :klauzula informacyjna
- :audyt_energ
- :branża_bud1
- :branża_bud2
- :instal_elektryczne
- :opis_arch.
- :PR
- :przyl_cieplne
- :sap
- :stwiorb
- :sys_wykrywania_wlamania
- :wod_kan_co
- :zarzadzanie_energią
- :ogl_o_zmianie_ogloszenia
- :104-zestawienie ofert
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 14-08-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 14-08-2019 09:37:04
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2019 12:22:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A