Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11111105




Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 25/2019

Obwieszczenie - Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na skrzyżowaniu linii kablowych SN 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego sieci trakcyjnej JAR z linią kolejową nr 246 Tomń Wschodni - Olek, planowane między km 4,4 i 4,5 na działce nr 162, obręb 0033, pomiędzy km 4,9 i 5,0 na działce nr 143, obręb 0033 oraz dwa skrzyżowania z terenem kolejowym pomiędzy km 4,7 i 4,8 na działkach nr 161 i 162, obręb 0033 Miasto Toruń.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
16.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Maria Czerwińska-Klich
Data wytworzenia: 13-08-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 13-08-2019 11:08:03
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 13-08-2019 11:08:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A