Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11110827
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 24/2019

Obwieszczenie - Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pełnomocnika spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na skrzyżowaniu linii kablowej SN 15kV z linią kolejową nr 18 Kutno-Piła Gł. pomiędzy km 105,2 i 105,3, na działce nr ewid. 442, obręb 0068 Miasto Toruń.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
16.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Maria Czerwińska-Klich
Data wytworzenia: 13-08-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 13-08-2019 11:06:54
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 13-08-2019 11:09:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A