Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11585300
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 38.6220.1.2017/2019

Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa nowej galwanizerni z linią galwaniczną do pokrywania elementów ze stali i tworzyw sztucznych z oczyszczalnią ścieków przy ul. Chrzanowskiego 33 w Toruniu (dz. 260/18, 260/28 - obręb 46)"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
09.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
09.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 09-08-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 09-08-2019 15:12:10
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 09-08-2019 15:13:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A