Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11584842
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6220.3/2019

Obwieszczenie PMT o odwołaniu od decyzji odmownej dla inwestycji pn.: "budowa osiedla mieszkaniowego na działce nr 139/19 obręb 54 przy ul. Działowej 6 w Toruniu" i przekazaniu go wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu celem rozstrzygnięcia

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
09.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
24.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 09-08-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 09-08-2019 13:34:43
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 09-08-2019 13:36:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A