Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11584857
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 41.6733.1/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu - zadanie III Druga nitka przewodu tłocznego od pompowni do oczyszczalni” na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 51-53 (część działki nr 138/1, obręb 23).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydnet Miasta Torunia
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 08-08-2019
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 08-08-2019 09:57:01
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 08-08-2019 09:58:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A