Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11585204
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6220.3/2019

Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko i o zakończeniu zbierania dowodów dla przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej nr 5 na halę do produkcji kontenerów poliestrowych przy ul. Wielki Rów 40B w Toruniu (dz. nr 203/1, 208/1 - obręb 39)"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 06-08-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 06-08-2019 15:19:32
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 06-08-2019 15:21:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A