Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11585331
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 44.1.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika na terenie położonym przy ul. Zdrójkowskiego (części działek nr 693/2, 694, obręb 70)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 06-08-2019
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 06-08-2019 14:47:11
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 06-08-2019 14:48:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A