Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11110882
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 23/2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zakończeniu postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-10, na odcinku Bydgoszcz-Toruń, pow. toruński, bydgoski, Toruń i Bydgoszcz", w związku z zamiarem wykonania otworów geologiczno-inżynierskich pod budowę drogi ekspresowej S-10.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aneta Jędrzejewska
Data wytworzenia: 05-08-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 05-08-2019 16:58:43
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 05-08-2019 17:00:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A