Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 26.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 9/2019

Petycja w sprawie przeprojektowania pl. Rapackiego w taki sposób, aby był bezpieczny dla pieszych i rowerzystów, przyjazny oraz przejezdny dla pojazdów jadących z i na most.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. 1
- :zał. 2
- :odpowiedź na petycję
- :pismo z dnia 6.08.2019
- :petycja Wojewoda
- :odpowiedź na petycję
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: autor petycji nie wyraził zgody
Data wytworzenia: 18-07-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 02-08-2019 13:57:59
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2019 11:29:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A