Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11584816
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39.1.6733/2019

obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Relaksowej w Toruniu (części działek nr 257, 284 obręb 76) na potrzeby posesji położonej przy ul. Relaksowej 5

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
17.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Renata Matuszewska
Data wytworzenia: 01-08-2019
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 01-08-2019 14:00:03
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 01-08-2019 14:06:54
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A