Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11585273
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 44.6733/2019

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 43.6733/2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie chodnika na terenie położonym przy ul. Zdrójkowskiego części działek nr 693/2, 694, obręb 70)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
31.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
16.08.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Renata Matuszewska
Data wytworzenia: 31-07-2019
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 31-07-2019 12:42:41
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 31-07-2019 12:43:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A