Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019

Liczba wejść na stronę: 10719435
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Patronaty 29/2019

Koncert Narodowego Chóru Ukrainy im. G. Wierowki pod nazwą "Veryovka Dusza Ukrainy, gra, śpiewa i tańczy dla Torunia"

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A