Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12978494
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 320/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. Zakres zadania nie obejmuje rozbiórki istniejącego zadaszenia i wykonania stropodachu przejazdowego w miejscu istniejącego otworu luku załadunkowego na dziedzińcu przychodni.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal.1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Maciej Kłysik
Data wytworzenia: 25-07-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 25-07-2019 13:34:04
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 25-07-2019 13:34:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A