Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11110824
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 22/2019

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej").

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aneta Jędrzejewska
Data wytworzenia: 22-07-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 22-07-2019 15:11:50
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 22-07-2019 15:12:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A