Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11111217
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 21/2019

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 czerwca 2019 r. dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.78.2019.NR na szczególne korzystanie z wód tj. odwadnianie gruntów oraz wykonanie urządzenia wodnego jakimi są igłofiltry w celu tymczasowego obniżenia poziomu wód gruntowych za pomocą igłofiltrów na czas budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadnia "Rozbudowa ul. Mazowieckiej w Toruniu".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
31.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Władysław Kołybski
Data wytworzenia: 13-06-2019
Kto opublikował:
Data publikacji: 16-07-2019 13:09:29
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 16-07-2019 13:10:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A