Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11111053
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 20/2019

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2017 r., nr ABA.6740.4.23.2017.LK, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
09.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
24.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Waszak
Data wytworzenia: 09-07-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-07-2019 12:35:58
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 09-07-2019 12:37:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A