Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11585276
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 93/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.07.2019 r. Nr WGN.6840.1.49.2017.EK i Nr WGN.6840.1.21.2017.EK w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. rejonu ul. Przelot i Gminnej - ul. Projektowana CLXXXIV 2-23).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.07.2019
Data wejścia w życie:
06.07.2019
Utrata mocy:
27.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 05-07-2019
Kto opublikował: Elżbieta Koblańska
Data publikacji: 05-07-2019 15:30:05
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 05-07-2019 15:34:36
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A