Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.08.2019

Liczba wejść na stronę: 10536963
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 92/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 lipca 2019r. WGN.6840.1.12.2018.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Ślusarska 5/4a)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.07.2019
Data wejścia w życie:
08.07.2019
Utrata mocy:
30.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 05-07-2019
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 05-07-2019 12:12:37
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 05-07-2019 12:14:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A