Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12956007
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.3.6733/2019

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o zawiadomieniu i podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO.72.70.2019), którą utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
17.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marek Żmuda
Data wytworzenia: 04-07-2019
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 04-07-2019 11:35:16
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-07-2019 11:36:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A