Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.08.2019

Liczba wejść na stronę: 10537029
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 91/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 02 lipca 2019r., w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.184.2019r.EB,WGN.6845.338.2018.EB

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.07.2019
Data wejścia w życie:
03.07.2019
Utrata mocy:
24.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Preztdent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 03-07-2019
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 03-07-2019 13:07:36
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 03-07-2019 13:08:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A