Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212394
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 152/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.06.2019
Data wejścia w życie:
27.06.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załączniki
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 47/2019


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 02-07-2019
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 02-07-2019 10:22:34
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 02-07-2019 10:24:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A