Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 293/2019

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 5000 kart plastikowych niespersonalizowanych dwustronnie zadrukowanych zgodnie z projektem Zamawiającego.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
10.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Informacja o rozstrzygnięciu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aleksandra Iżycka
Data wytworzenia: 01-07-2019
Kto opublikował: Małgorzata Ptaszek
Data publikacji: 01-07-2019 14:51:43
Kto zmodyfikował: Małgorzata Ptaszek
Data ostatniej modyfikacji: 11-07-2019 15:20:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A