Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 90/2019

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przetargu ustnym nieograniczonym na przekazanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski. WGN.6845.28.2019.ANP.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wydział Gospodarki Nieuruchomośc
Data wytworzenia: 01-07-2019
Kto opublikował: Anna Pokorzyńska
Data publikacji: 01-07-2019 12:17:54
Kto zmodyfikował: Anna Pokorzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 01-07-2019 12:27:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A