Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 79/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap 2, na terenie nieruchomości przy ul. Hubego 10, 12, 14, 16 w Toruniu,(dz. nr 200/2, 201 z obrębu 30).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
16.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Gutkowska
Data wytworzenia: 01-07-2019
Kto opublikował: Michał Lula
Data publikacji: 01-07-2019 10:16:03
Kto zmodyfikował: Michał Lula
Data ostatniej modyfikacji: 01-07-2019 10:30:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A