Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 292/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn.: „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.07.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Anita Grunt
Data wytworzenia: 01-07-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 01-07-2019 09:54:49
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 10-07-2019 11:02:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A