Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 38.1.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (części działek nr 504, 508/2, obręb 37) na potrzeby posesji położonej przy ul. Mohna 18A.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
13.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Mikielska
Data wytworzenia: 28-06-2019
Kto opublikował: Dorota Dombrowska
Data publikacji: 28-06-2019 14:19:09
Kto zmodyfikował: Dorota Dombrowska
Data ostatniej modyfikacji: 28-06-2019 14:20:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A