Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Interpelacje, wnioski, zapytania

Wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 8. sesji (27.06.2019 r.).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :wnioski radnych z 8. sesji cz. I
- :wnioski radnych z 8. sesji cz. II
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: BRM
Data wytworzenia: 28-06-2019
Kto opublikował: Joanna Szewczyk
Data publikacji: 28-06-2019 13:53:24
Kto zmodyfikował: Joanna Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 28-06-2019 14:00:29
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A