Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11584930
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 89/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.13.2015.EK z dnia 28.06.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Warzywnej 17).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.06.2019
Data wejścia w życie:
29.06.2019
Utrata mocy:
20.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 28-06-2019
Kto opublikował: Elżbieta Koblańska
Data publikacji: 28-06-2019 13:28:54
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 28-06-2019 13:30:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A