Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 08.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11239983
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :82-siwz
- :82-wzór umowy
- :82-opis przedmiotu zamówienia
- :82-modyfiakcja siwz_opis przedmiotu zamówienia
- :82-zestawienie ofert
- :82-informacja o unieważniniu postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WZiPS
Data wytworzenia: 28-06-2019
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 28-06-2019 10:37:38
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 12-07-2019 10:17:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A