Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12956026
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 291/2019

Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty nna wykonanie ogrodzenia o długości ok. 90 mb wzdłuż granicy działki nr 607 obręb 70 przy ul. Poznańskiej

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
02.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :informacja o wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 27-06-2019
Kto opublikował: Halina Pomianowska
Data publikacji: 27-06-2019 14:17:57
Kto zmodyfikował: Halina Pomianowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-07-2019 13:44:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A