Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11110825
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 18/2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz- Toruń, pow. toruński, bydgoski, Toruń i Bydgoszcz".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
08.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Tomasz Ruszkowski
Data wytworzenia: 21-06-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 21-06-2019 09:16:37
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 21-06-2019 09:18:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A