Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927770
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 82/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy.WGN.6845.177.2019.EB, WGN/.6850.13.2019.EB

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.06.2019
Data wejścia w życie:
14.06.2019
Utrata mocy:
05.07.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezedent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 14-06-2019
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 14-06-2019 15:07:14
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 14-06-2019 15:08:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A