Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11753175
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 280/2019

Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Naprawa ławek i wymiana koszy na śmieci na skwerze przy Cinema City na Pl. NOT".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
25.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Tomasz Kozłowski
Data wytworzenia: 14-06-2019
Kto opublikował: Anna Falkowska
Data publikacji: 14-06-2019 13:41:06
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 14-06-2019 13:42:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A