Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927807
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 78/2019

Data zgromadzenia: 23.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-16.30
Miejsce Zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Pl. św. Katarzyny
Przejście: Pl. św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski, ul. Szeroka, Rynek Staromiejski i powrót tą sama trasą do Rynku Nowomiejskiego (zakończenie zgromadzenia).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
14.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 14-06-2019
Kto opublikował: Marek Łochocki
Data publikacji: 14-06-2019 11:44:57
Kto zmodyfikował: Wojciech Pawlik
Data ostatniej modyfikacji: 18-06-2019 11:11:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A