Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 15.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11105513
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 277/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia z Programów "Rodzina+" i "Dobry start"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1
- :Załącznik nr 2
- :Załącznik nr 3
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Joanna Poremska
Data wytworzenia: 13-06-2019
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 13-06-2019 09:09:32
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 13-06-2019 09:18:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A