Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 17.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10300783
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 276/2019

Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
25.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 12-06-2019
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 12-06-2019 15:20:01
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 12-06-2019 15:21:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A