Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11110801
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 275/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia i oświetlenie placu zabaw w parku miejskim przy ul. Rybaki/Klonowica w Toruniu".

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. 1
- :zał. 2
- :zał. 3
- :zał. 4
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 12-06-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 12-06-2019 09:44:11
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 12-06-2019 09:57:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A