Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921983
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6220/2019

Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Strobanda 7-9 w Toruniu (dz. 132/2 z obrębu 30)"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
25.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 10-06-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 10-06-2019 14:48:29
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 10-06-2019 14:49:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A