Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.10.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6740.15.2017/2019

Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia znak: WAiB.6740.1.15.1064.2017.MB z dnia 7 czerwca 2019 r. prostującego na wniosek Inwestora oczywistą omyłkę w ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 5 grudnia 2017 r., znak: WAiB.6740.15.15.13.2017.MB udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa ulicy Włocławskiej w Toruniu” – dz. nr 24, 25, 31, 32, 64, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 117/1, 118/1, 120/1, 125/1, 126/1, 149, 157, 188, 206, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 223, 224, 228, 229, 500, 23, 111/1, 113/1, 100/3, 102/1, 110/1, 222/1 – obręb 76 – (numery działek w całości i po projektowanych podziałach).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.06.2019
Data wejścia w życie:
10.06.2019
Utrata mocy:
25.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 10-06-2019
Kto opublikował: Joanna Antonowicz-Cymerska
Data publikacji: 10-06-2019 11:55:12
Kto zmodyfikował: Joanna Antonowicz-Cymerska
Data ostatniej modyfikacji: 10-06-2019 11:59:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A