Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11111131
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 64/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - rozbudowa hali magazynowo-produkcyjno-badawczej o halę magazynowo-produkcyjną, budowa wagi samochodowej i parkingu,na terenie nieruchomości przy ul. Na Uboczu 10 w Toruniu (dz. nr 69/35, 69/36, 69/42 z obrębu 42, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Gutkowska
Data wytworzenia: 05-06-2019
Kto opublikował: Michał Lula
Data publikacji: 05-06-2019 14:25:22
Kto zmodyfikował: Michał Lula
Data ostatniej modyfikacji: 05-06-2019 14:26:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A