Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11752545
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.2.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 2 oraz w pasie drogowym ul. Idzikowskiego w Toruniu (cz. dz. nr 413, 415, 425, obręb 64).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.06.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.06.2019
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 05-06-2019
Kto opublikował: Dorota Dombrowska
Data publikacji: 05-06-2019 13:14:47
Kto zmodyfikował: Dorota Dombrowska
Data ostatniej modyfikacji: 05-06-2019 13:18:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A