Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921850
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 34.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV na terenie położonym przy ul. Łódzkiej w Toruniu (działki nr 409/2, 410, 411/1, 438 i 439 obręb 68).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
31.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 31-05-2019
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 31-05-2019 12:52:13
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 31-05-2019 12:54:36
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A