Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921866
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 33.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV na terenie działek nr 96/13 i 98/2, obręb 78 zlokalizowanych przy ul. Spacerowej w Toruniu

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 30-05-2019
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 30-05-2019 10:37:49
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 30-05-2019 10:38:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A